Styret i Nord-Trysil historielag fra 26.02.2018 består av:

Per Helge Bråtebæk, leder

Jorunn Graff Bjørnersen, kasserer

Trygve Øvergård, sekretær

Ingunn Heien Solberg, Styremedlem

Finn Einar Graff, Styremedlem

Revisorer:

Reidun Nysæter og Grete Myrvang.

Valgkomite:

Ida Marie Holden Enemo og Gunvor Eng