Medlemmer - kontingent

Pr dato er det 114 medlemmer.

Kontingent er kr 100,- pr år pr person. Familiemedlemskap for 3 eller flere personer kr 250. Alle familiemedlemmer meldes inn med navn. Kontingenten skal betales innen 1. juli hvert år.

Fint om du betaler direkte inn på bankkontoen til Nord-Trysil historielag,

kto 6167  05 21809 , og merker innbetalinga med Kontingent 2018.