Årsmøtet 2018 har vedtatt at neste utgave av historieheftet Bruarbrækka skal komme i 2018.

Skrivefrist er satt til 1. oktober 2018 og planen er at heftet skal være i salg fra 15. november 2018.

Har du gamle bilder eller fortellinger du vil publisere, ta kontakt med historielaget.

Tidligere årganger av Bruarbrækka:

Bruarbrækka 2003

Bruarbrækka 2005

Bruarbrækka 2007

Bruarbrækka 2009

Bruarbrækka 2013

Bruarbrækka 2016

Bruarbrekka 2018

Tidligere utgaver er fremdeles å få tak i. Henvendelse til historielaget ved leder Per Helge Bråtebæk.