"Hatten, seet vestenfra veien Jordet-Rena i Trysil præstegaardsskog". Foto: Ukjent. Kilde Nasjonalbiblioteket

Kommentarer

08.07.2019 14:58

Lise Skau Bakken

Har besøkt "Hatten" en gang. Fin tur.

04.06.2018 18:16

Kåre Vik

Hatten denne skogås som jeg har besøkt både sommer og vinter gjennom snart 80 år