Det første hus i Eltedalen.
Loftstugua fra Søgarden i Eltedalen står nå på Trysil bygdetun. Etter en inskripsjon over døra er «denne stue det første hus som ble bygget i Eltedalen, og som ble foretaget av Halvor Knudsen i Aaret 1723». Mye tyder på at bygningen fikk sin nåværende utforming med svalgangen i 1834, og at det var Skul-Per som stod for dette arbeidet. Bygningen trenger nå vedlikehold, og vil etter det jeg har sett av avisoppslag bli prioritert med det første. Fotoet er tatt av O. Ragde og utgitt av Trysil bygdetun. Se mer om bygningen i Trysilboka 2, s. 780.