Eidet
Garden Eidet ble bygd i 1723, og han som bygde her het Jon (Jo) Hansen. I 1875 var det Jon (Persen Kjølberget) Eidet (1849 – 1911) som drev garden. Han la ny jord under plogen, bygde opp att alle hus på garden på nytt, og ordnet både sag og kvenn ved bekken. Den nye hovedbygningen ble satt opp først på 1900-tallet (1904?). Gammelstua ble revet like etter, men den er med på dette bildet, og står kloss opptil et antagelig nybygd uthus. Ny driftsbygning var nok bygd først (står 1897 på et metallskilt på taket). Sauefjøset står på kanten av en bekk som i sin tid ble ledet forbi husene og mot elva. Den gikk før mot Engersjøen. Foto og opplysninger fra Solveig og Per Ola Engernes og Trysil bygdebok.