Bildet tatt fra Kongsbakken. I forgrunnen uthus på Amunds (revet 1918), Syvers (Audens) og Halvorsen fra 1898 (Nyjordet) og brua fra 1912. Legg merke til at Eltåa går i sitt gamle far, langt bortover mot Nordvålen og Vålen. Foto Normann ca 1915