Sven H. Moen ved hustomtene etter plassen Øverbekk ved Bruarbrekka høsten 2016. Foto Egil Enemo