Tegning av Bjarne Rundfloen i Trysilboka 2.

Årbokregister 2003 - 2013

 Alfabetisk på forfatter 

Forfatter

Tittel

Årbok

Andersen, Marit Beathe

Jomfruturen gikk til Särna 

s.   5/2003

 

"Vi vandrar i svarte skogen"

s. 76/2005

 

Fiffen var ikke noe for bestefar

s. 37/2013

Berget, Arne

«Hemørkjinga» både setret og handlet i Nord-Vestre Trysil

s. 11/2003

 

Utviklingstrekk i jordbruket

s. 34/2003

 

Kooperasjonens barndom i Jordet

s. 69/2003

 

Vond flukt til Sverige i 1943

s. 41/2005

 

Kåre Myrvang -lokal poet

s. 51/2005

 

Eltedalen, naturgrunnlag og folk

s. 10/2007

 

Bare et staup - Skiminne

s. 18/2007

 

Fløterulykka ved Engeroset

s. 64/2007

 

Jon Vold (1927 - 1994) -grendepatriot og naturelsker

s.   6/2009

Berget, Dag Arne

Jakt- og fiskeforeningene i Nordre Trysil

s. 56/2003

 

Særegne planter i Nordre Trysil

s. 35/2005

Blixt, Oddny

Til Jordet på kino

s.   8/2007

 

Et lite minne fra krigen

s. 49/2007

Bryn, Bjørn Tore

Flendalen – fra steinalder til livskraftig samfunn

s. 39/2007

Bråtebæk, Per Helge

Krussteinen i Eltedalen

s. 25/2013

Enemo, Egil

Vi eier noen sagn

s.   7/2013

 

Flomverk ved Elta

s. 51/2013

 

Årbokregister 2003 - 2009

s. 56/2013

Eng, Inger Marie

Jordet samtalelag

s.   9/2003

 

Jordet Arbeiderforening og Folkets Hus! «Arbeider'n»

s. 49/2003

Enger, Ida Elise/ Myrvang, Alma

Tradisjonsmat i Eltedalen og Jordet

s. 45/2003

Engernes, Per Ola

Litt historie fra Engerneset

s. 26/2007

 

De første nordtryslinger

s. 28/2009

 

Fra historielagets turer og aktiviteter 2010 - 2013

s. 53/2013

Engernes, Solveig

Vise om mord i Tøråsen

s. 39/2005

Flodberg, Ivar

Amunds-Ola - betraktninger om'n bæssfar Ola Amundsen Flodberg

s. 23/2009

Graff, Finn Einar

I utvandrernes fotspor

s. 31/2005

 

Klubbkamper i friidrett mot Särna

s. 36/2007

 

Om å bo oppå lia - samtale med Marie Fjell -

s. 19/2009

Heller, Torgunn

Huldrefolkets røst

s. 46/2005

Kvebæk, Stig

Dybesen

s. 28/2007

Lund, Margrete

Jore rundt 1800 - et tidsbilde

s. 15/2003

 

Kongsbakken

s. 21/2005

 

Engernesinger anno 1800 - med spesiell vekt på to av dem

s. 25/2005

 

Pitla-Karinus - en kjent skikkelse i Jordet (av M.Lund/S. H. Moen)

s. 59/2005

 

Pilegrimer i Storlokmora

s. 60/2007

 

Fyrstekake med potetfyll

s.   6/2013

 

Om Johannes Lysvik – immigranten som emigrerte og hans familie

s. 47/2013

Moen, Sven Hjalmar

Doggpil

s.   8/2003

 

Blåbærsankinga som attåtnæring - et tidsbilde

s.   6/2005

 

Minner fra krigen

s. 16/2005

 

Den sosialdemokratiske arbeiderbevegelse i Nordre Trysil 1914-2004

s. 47/2005

 

Nordre Trysil og 1905

s.56/2005

 

Pitla-Karinus - en kjent skikkelse i Jordet (av M.Lund/S. H. Moen)

s.59/2005

 

Ole Persen Storbækken

s.   6/2007

 

3. mai 1940

s. 43/2007

 

Skogsarbeiderorganisasjonensutvikling i Nordre Trysil 1917 - 1977

s. 50/2007

 

Hva skjedde i Jordet 9. mai 1942?

s. 37/2009

 

Veteraner besøker østre Æra 2008

s. 43/2009

 

15. mars 1943

s. 44/2009

 

Jordet samvirkelag 100 år

s. 49/2009

 

Husmannsplassen Ratengmoen

s. 29/2013

 

Slutt for Jordet samvirkelag

s. 33/2013

 

Hvem fra Nordre Trysil deltok ved østre Æra og Osen i 1940?

s. 58/2013

Myrvang, Alma/ Enger, Ida Elise

Tradisjonsmat i Eltedalen og Jordet

s. 45/2003

Myrvang, Bjørn

Sølvbussen skinnende blank som et speil

s. 69/2005

Nordli, Karl

Syng i barndoms dage

s. 28/2013

Nordli, Unni Trinborg

Jens P. Bråtebæk -lokal poet

s. 27/2003

 

Johan Pettersen – lokal dikter -

s. 31/2007

 

Jordet Samvirkelags Kvinneforening -damer som ga og ga og ga ....

s. 12/2009

 

Jordet sanglag 100 år

s. 42/2013

Stengrundet, Gunn Marit

Litt Kaldbergshistorie

s. 44/2013

 

Etterlysning

s. 59/2013

Stengrundet, Øyvind

Ved kvilsten

s. 55/2003

 

Tenk å være gammel

s. 68/2003

 

Grenda slik den var

s. 72/2003

 

Med krøtter og stav mellom vogge og grav - Langs setervegen fra Nyvold til Kaldberget-

s. 11/2005

Svendsen, Bjørn Kraby

Koia

s. 55/2007

 

Minne i mørket

s. 67/2007

 

Du er hos meg

s. 34/2009

Øvergård, Trygve

Litt om skogbruket i Nord-Trysil gjennom tidene

s. 24/2003

 

Stemningsfull tur til Flenneset

s. 66/2005

 

Sommerminne fra Brynhøsetra

s. 56/2007

 

Tur til Løpsetra

s. 62/2007

 

Historiske vandringer: Tur til Bjønnegga og Hotell Sten 2008

s. 35/2009

 

Historiske vandringer: Tur til Løvland - Høgåsen 2009  

s. 47/2009