Arne Heien forteller om den gamle kverna i Smeia. Margrethe Heien syns det er artig.